కంప్యూటర్, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ & మెడికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కేబుల్