ఆడియో, కంట్రోల్ మరియు ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ కేబుల్ (మల్టీ-పెయిర్, అన్‌స్క్రీన్డ్)